Infiintare firma TAXI – UBER


Infiintare firma TAXI

Activitatea de transport in regim de taxi este reglementată prin Legea 38/2003. Conform art. 4, transportul in regim de taxi este este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon de client.

Transportul în regim de taxi se realizează numai cu autovehicule deținute de către transportatorii autorizatii, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing. Societatea poate să primeasca autoturismele care se folosesc în desfășurarea activității prin contract de leasing sau propietate

Pas 1. Infiinteaza-ti o forma juridica!

Formele juridice compatibile cu aceasta forma de activitate sunt: SRL/ SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata/ Societate cu Raspundere Limitata- Debutant). : PFA (Persoana Fizica Autorizata)

Pas 2. Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei taxi

Pentru autorizaţia taxi, dosarul trebuie să conţină următoarele acte:

 • cerere tip;
 • autorizaţia de transport, în copie;
 • certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehicululuidin care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, în copie;
 • certificatul de agreare emis de Regia Autonomă <<Registrul Auto Român>> (R.A.R.), cu viza anuala valabila, în copie;
 • declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte;
 • declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

NOTĂ:

■ Fiecare document depus în copie va fi însoţit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticităţii.
■ Eliberarea autorizaţiei taxi este condiţionată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Iasi.
■ Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi dotate cu aparate de taxat, staţii radio de emisie-receptie şi lampa taxi – toate în stare de funcţionare şi are însemne, înscrisuri şi elemente de culoare ale caroseriei – integral galben, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.
■ Autorizaţia taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei, alocându-se cu această ocazie şi numărul de ordine.

Documentele se depun de dumneavoastra sau de catre compania noastra (la Primăria Municipiul Iasi, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţeni)

 Pas 3. Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de transport în regim de taxi

Pentru autorizaţia de transport în regim de taxi, dosarul trebuie să conţină următoarele acte:

  • cererea tip a transportatorului pentru acordarea autorizaţie de transport;
  • copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
  • decizia de numire în funcţie a persoanei desemnate;
  • dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
  • copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială;
  • copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
  • dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

 • cazierul judiciaral persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:

– infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
– infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
– infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
– infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
– infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
– infracţiuni contra patrimoniului;

 • avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, respectiv în unităţi medicale şi psihologice specializate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreate de acesta;
 • cazierul fiscal al transportatorului;
 • scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei – pentru persoanele juridice;
 • declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
 • dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
 • declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiil
  e necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
 • declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003 pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.

Preț servicii contabilitate pentru TAXI

Tarifele pentru servicii de contabilitate destinate firmelor de taxi sunt:

Tip serviciu
Cost Contabilitate
Contabilitate PFA
150-200 Ron/lunar
Contabilitate SRL
200-250 Ron/lunar
Cod TVA intracomunitar
100 Ron
Înființare firmă
500 Ron
Servicii contabile pentru firme ce au venituri din activitatea de transport TAXI

Prețul serviciilor de contabiltate pentru firme TAXI sunt orientative și pot fi influențate de volumul documentelor contabile și numărul de salariați.

 • Întocmirea evidenței contabile;
 • Întocmirea balanțelor lunare;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitele către ANAF;
 • Introducerea bonurilor de benzina și alte cheltuieli;
 • Facturi de comisionane
 • Arhivare documente în format fizic și electronic.

Infiintare firma UBER

Vrei sa nu platesti comisioane la intermediari de 10-20% si sa fii partener direct la Uber? Infiinteaza-ti propria firma cu toate autorizatiile necesare! Iti oferim sprijin pe tot parcursul procesului.

fIRMA DE CONTABILITATE PENTRU TAXI UBER

Pas 1. Infiinteaza-ti o forma juridica!

Formele juridice compatibile cu aceasta forma de activitate sunt: PFA (Persoana Fizica Autorizata) sau SRL/ SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata/ Societate cu Raspundere Limitata- Debutant).

Acte necesare:

 • copie Carte Identitate;
 • copie ultim act de studiu;
 • Copie permis de conducere;
 • Dovada sediului: copie carte identitate proprietari + act de proprietate imobil (in cazul in care sediul este la apartament va fi nevoie si de acordul locatarilor);

Durata:

 • 3 -5  zile de la depunerea dosarului

Pas 2.  Una din cerintele UBER sunt inregistrare societatii in scop de TVA intracomunitar.

Acte necesare:

 • Copie C.I. asociat/ administrator;
 • Copie Certificat de inregistrare;

Pas 3.   Obtinerea autorizatiilor specifice unui  colaborator UBER.

Persoana care doreste sa intre in sistemul Uber, inainte de a incepe procedurile necesare autorizarii in vederea efectuarii transportului in regim de inchiriere, trebuie sa stie cine va fi persoana desemnata care va reprezenta societatea in relatie cu primaria.

Acte necesare:

 • Copie Certificat de inregistrare
 • Copie atesta manager transport
 • Cazier judiciar manager transport
 • Aviz medical si psihologic manager transport (original)
 • Certificat de cazier fiscal al firmei (original)
 • Declaratie privind perioada in care firma a mai executat servicii de transport in regim de inchiriere
 • Declaratie pe propia raspundere privind asigurarea spatiului de parcare (doar la firmale care au peste 2 autoturisme- inclusiv)
 • Declaratia pe propia raspundere privind parcul aut
 • Declaratie pe propia raspundere privind personalul angajat

Pas 4. Inchei un contract de prestari servicii si devii  partener UBER ( fara comisioane practicate de intermediari) .

Pas 5. Inchei un contract de prestari servicii financiar-contabile. La noi gasesti tot pachetul de servicii necesar unei astfel de colaborari.

Cu Euro Cont Expert  procesul de a deveni partener direct la Uber este mult mai simplu! Te ajutam încă de la etapa de înființare a firmei, până la obținerea auorizațiilor necesare și gestiunea contabilității.

Preț servicii contabilitate pentru Uber

Tarifele pentru servicii de contabilitate destinate firmelor de ride-sharing ce înregistrează venituri prin aplicații Uber, Yango, Clever sau Bolt sunt:

Tip serviciu
Cost Contabilitate
Contabilitate PFA
150-200 Ron/lunar
Contabilitate SRL
200-250 Ron/lunar
Cod TVA intracomunitar
100 Ron
Înființare firmă
500 Ron
Servicii contabile pentru firme ce au venituri prin Uber, Yango, Clever sau Bolt:

Prețul serviciilor de contabiltate pentru firme Uber sunt orientative și pot fi influențate de volumul documentelor contabile și numărul de salariați.

 • Întocmirea evidenței contabile;
 • Întocmirea balanțelor lunare;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitele către ANAF;
 • Introducerea bonurilor de benzina și alte cheltuieli;
 • Facturi de comision către Uber de 25%;
 • Arhivare documente în format fizic și electronic.

Prețul serviciilor de contabiltate pentru firme Uber sunt orientative și pot fi influențate de volumul documentelor contabile și numărul de salariați.

Cheltuieli eligibile ce pot fi deduse din impozite pentru șoferi Uber:

 1. Comisioane plătite către Uber;
 2. Combustibilul;
 3. Taxe de drum și parcări;
 4. Bunuri pentru pasageri, cum ar fi apa sau dulciurile;
 5. Curățarea, întreținerea și repararea vehiculului;
 6. Asigurarea auto;
 7. Servicii contabilitate pentru Uber;
 8. Taxele bancare;
 9. Factura telefonică.

Ca o soluție legală mulți șoferi preferă să se asocieze pe o singură firmă pentru a optimiza cheltuielile