Radieri si dizolvari firme

Radieri si dizolvari firme

Lichidare / Dizolvare Societate | SRL, PFA, II, Asociatii & Fundatii

Radierea reprezinta stergerea companiei din Registrul Comertului. Este ultima etapa si este necesara pentru a incheia cu succes dizolvarea si lichidarea ce au avut deja loc.

Motivele radierii sunt diferite: dizolvare, lichidare, faliment, nulitate, incetare activitate sucursala incheierea duratei de viata pentru care s-a infiintat societatea respective, sau o dispozitie legala prin care se imputa acest lucru. Noi garantam o radiere rapida, fara complicatii!

RADIERE SUCURSALA

Potrivit Legilor nr. 26/1990, 31/1990, respectiv a Normelor metodologice nr. 773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor, radierea din registrul comerţului a unei sucursale aparţinând unei societăţi comerciale se poate face doar cu întocmirea şi depunerea unui dosar care, obligatoriu, trebuie să cuprindă o serie de documente.

Dosarul pentru radierea din registrul comerţului şi de la organul fiscal a sucursalelor înfiinţate de societăţi comerciale, va conţine, în ordinea indicată mai jos, următoarele documente:
 1. acte de identitate asociati
 2. actul constitutiv al societatii la zi
 3. certificatul de inregistrare al sucursalei si anexa in original

Servicii:

 • completarea cererii de radiere
 • conceperea si redactarea Deciziei asociatului unic/ Hotararii adunarii generale a asociatilor/ actionarilor
 • constituirea dosarului de Registrul Comertului

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA VOLUNTARA

Presupune doua etape, in fiecare fiind implicate cereri, achitari de taxe, imputerniciri, redactari de documente oficiale. Recomandarea noastra este sa nu incercati sa parcurgeti singur aceste etape, deoarece sunt complexe iar noi vom sti cel mai bine cum sa le simplificam.

Vom sti ce sa facem in fiecare etapa iar dumneavoastra veti economisi timp si bani!

1 . ETAPA DE DIZOLVARE  SI LICHIDARE VOLUNTARA A SOCIETATII
 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Hotarare AGA sau decizia asocoatului unic (original)
 • Imputernicire speciala (in forma autentica), daca este cazul (original)
 • Dovada achitarii taxelor (taxe de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a).
2 . ETAPA DE RADIERE A SOCIETATII  (VOLUNTARA)
 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate care depune mentiunea, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, taxa de registru, timbre judiciare, tariful de publicare in Monitorul Oficial – Partea a IV-a daca este cazul)

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA VOLUNTARA A SOCIETATILOR CU MAI MULTI ASOCIATI, CU NUMIREA LICHIDATORULUI

Presupune doua etape, fiecare dintre acestea implicand cereri, achitari de taxe, imputerniciri, redactari de documente oficiale.

2 . ETAPA DE RADIERE A SOCIETATII
 • Cerere de radiere (original)
 • Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de inregistrare cu anexele (in original)
 • Certificatul de la Administratia Financiara (Fisc) din care rezulta ca nu exista datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (copie)
 • Dovada platii taxei de timbrujudiciar, a timbrului judiciar si a taxei de registru
Cererea de radiere se depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial, in cazul in care nu s-a inregistrat vreo opozitie.