Protectia Muncii (SSM/PSI)

Protectia Muncii (SSM/PSI)

Orice societate/unitate, trebuie să îndeplinească anumite obligații pe linie de SSM și SU, in conformitate cu H.G. 1425/2006, Legea 319/2006, respectiv Legea 307/2006. Indiferent de domeniul de activitate, acestea trebuie să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă(L319/2006, sect.4, art.12, al.1, lit.a) și să se autorizeze din punct de vedere al SSM(L319/2006, sect.4, art.13, lit.c).

Oferim servicii profesionale și complete în domeniul protecției muncii(securitate și sănătate în muncă) și situații de urgență, fiind abilitați de Ministerul Muncii și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Serviciile oferite se aliniază prevederilor stipulate în Legea 319/2006, în ceea ce privește securitatea si sănătatea la locul de muncă, și a normelor metodologice de aplicare a legii, pentru asigurarea de consultanță și servicii specializate în domeniu.

Servicii SSM/PSI:

 • Identificarea și semnalizarea pericolelor
 • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale și a planului de prevenire si protecție
 • Întocmirea bazei decizionale SSM/SU și a documentelor specifice
 • Elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate a muncii și situații de urgență
 • Întocmirea tematicilor de instruire
 • Instruirea, testarea și consemnarea fișelor individuale de instruire
 • Instruirea conducătorilor locurilor de muncă
 • Inspecții periodice
 • Elaborarea Normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protecție
 • Elaborarea sau actualizarea, după caz, a documentelor prin care se stabilesc atribuții și răspunderi din punct de vedere SSM (Contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă, decizii interne, Regulamentul intern, fișa postului etc.)
 • Aplicarea semnalizărilor de securitate specifice activității desfășurate
 • Asistență tehnică cu ocazia controalelor efectuate de către inspectorii de protecția muncii și inspectorii pentru situații de urgență
 • Asistență tehnică în vederea realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de Inspectoratul pentru Situații de Urgență
 • Elaborare alte documente de specialitate, după caz
 • Cercetarea accidentelor de muncă
 • Asistență tehnică cu ocazia unor avarii tehnice, începuturi de incendiu, incendii. Aceste situații impun luarea unor măsuri urgente cu caracter obligatoriu
 • Asistență la ședințele Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă
 • Consultanta în vederea dotării cu mijloace de stingere a incendiilor adecvate și a îndeplinirii obligațiilor ce vă revin conform Legii 307/2006.
 • Întocmirea fișei obiectivului
 • Întocmirea planului de evacuare, planificarea exercițiilor de evacuare
 • Organizare de cursuri, instruiri, aplicații practice privind acordarea primului ajutor